Sparen & beleggen

AXA bank investeert al jaren in stabiliteit en duurzaamheid. Zo kan u er ook op rekenen dat de gelden die u spaart op een goede manier beheerd worden.

Sparen voor later is een heel actueel thema, gezien de druk op ons huidig pensioenstelsel in België. Daarom raden wij u aan om samen met ons de berekening te maken hoeveel u dient te sparen om ook op lange termijn uw huidige levenskwaliteit te bewaren.

Spaarrekening

Spaarrekening

Sparen op eigen tempo. Met onze AXA-spaarrekeningen leg je een financiële reserve aan voor onverwachte uitgaven. Spaar flexibel wanneer het jou past!

Uw terugkerende, maandelijkse uitgaven betaalt u via uw lopende zichtrekening. Het beschikbare bedrag op de zichtrekening laat je best ook niet te hoog oplopen. Met een spaarrekening kan u op eigen tempo een reserve opbouwen voor in de nabije of verre toekomst. Tegelijkertijd rendeert uw spaargeld, maar blijven deze toch permanent beschikbaar!

Spaartegoeden brengen een basisrente op die verworven is vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De basisrente wordt telkens op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari.

De getrouwheidspremie wordt verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwerkingsperiode van 12 maanden. De getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en op 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Je kan kiezen voor een spaarrekening met een hogere basisinterest, een hogere getrouwheidspremie of gewoon voor allebei.

Termijnrekening

Termijnrekening

Indien uw spaarvarkentje meer en meer gevuld raakt, kan u opteren voor sparen met een vast rendement gedurende een op voorhand vastgelegd periode. Dan biedt de termijnrekening misschien wel de oplossing die u zoekt. De termijnrekening is ideaal voor geld dat u niet onmiddellijk nodig heeft en is bovendien een goede aanvulling op een spaarrekening. U spaart veilig met een gegarandeerde rentevoet. Bovendien bepaalt u zelf de looptijd die kan lopen vanaf 1 maand tot 10 jaar. U kan opteren voor een korte, middellange of langere looptijd. De rentevoet hangt af van de gekozen looptijd. U kiest zelf of u de opbrengt jaarlijks of periodiek ontvangt of opnieuw plaatst en laat kapitaliseren op dezelfde termijnrekening. Sparen voor een gegarandeerd kapitaal én het bijhorende rendement kan al vanaf 125 euro.

Belegging

Belegging

Op tijd even stilstaan bij de feiten en een stand van zaken maken, is cruciaal voor één ieder van ons. Hierbij kan je tot de vaststelling komen dat het met sparen alleen niet lukt. Haal meer potentieel uit je spaargeld.

Beleggen kan ervoor zorgen dat u net dat extra behaalt dat u nodig heeft. De enige boodschap is om er op tij mee te beginnen, opbouwen op lange termijn en zo mooiere rendementen te behalen.

Beleggen kan ervoor zorgen dat u net dat extra behaalt dat u nodig hebt. De boodschap is: op tijd beginnen, op lange termijn opbouwen en zo potentieel mooie rendementen behalen. Beleggen kan van zeer veilig tot zeer dynamisch, dit alles is afhankelijk van uw visie en verwachtingen.

U kan al vanaf 25 euro per maand via een beleggingsplan ervoor kiezen om uw spaartegoeden een extra duwtje in de rug te bezorgen. U kan tevens kiezen voor een beleggingsfonds maar eveneens voor een beleggingsverzekering. Dergelijke beleggingen kunnen verschillende formules hebben bijvoorbeeld zonder eindvervaldag of met een eindvervaldag.

Aangezien iedereen een andere visie en strategie voor ogen heeft is het uitermate belangrijk om uw beter te leren kennen. Deskundig adviseren lukt ons aan de hand van een beleggersprofiel dat ons toe laat om uw behoeften en verwachtingen goed te kunnen inschatten om samen de juiste en bovendien verantwoorde keuzes te maken.

Sparen als ondernemer

Sparen als ondernemer

Ondernemen start bij een bank. Voor een permanente beschikbaarheid biedt AXA een spaarrekening aan die zich richt tot zelfstandige, vrije beroepen, feitelijke verenigingen en maatschappijen met rechtspersoonlijkheid waarbij men het kapitaal wil laten groeien en renderen én toch altijd beschikbaar blijft.

De basisrente is afhankelijk van het saldo dat op de rekening staat. Deze rentevoet wordt toegekend op het volledige saldo van de spaarrekening. De getrouwheidspremie geldt voor stortingen die gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan. De berekeningsperiode hiervoor begint vanaf de eerste kalenderdag na de storting. Onze focus ligt op de getrouwheidspremie en permanente beschikbaarheid.